EUROPAN 14 ESPAÑA. Editado por Europan-España. (España). “The End of Efecto Arenal”. pp 104-107 (Mar_2018).